Swanson P-5-P Pyridoxal-5-Phosphate 20mg 60 viên

200.000

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên
  • Số viên: 60 viên
  • Hàm lượng: 20mg
  • Thành phần chủ đạo: Vitamin B6 (P5P)
p-5-p
Swanson P-5-P Pyridoxal-5-Phosphate 20mg 60 viên

200.000