Ostrovit Testo Booster 90 viên

340.000

  • Gia tăng nồng độ Testosterone tự nhiên đến điểm tới hạn ổn định nhất
  • Hỗ trợ tăng tiết Hormone sinh trưởng
  • Tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung tốt hơn
  • Cải thiện sức bền và thể lực hiệu quả
  • Tăng cường trí lực
  • Hỗ trợ các hoạt động thể lực và thể hình

Hết hàng