Swanson Green Tea Extract – 60% Polyphenols 120 viên

350.000

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên
  • Số viên: 120 viên
  • Hàm lượng: 60% polyohenols
  • Thành phần chủ đạo: Green tea Standardized extract 200mg & Green tea (leaves) 340mg
green tea swanson
Swanson Green Tea Extract – 60% Polyphenols 120 viên

350.000