Grass-Fed Beef Liver Maxlife Naturals 120 viên

350.000

  • Hình thức sản phẩm: dạng viên (capsules)
  • Số viên: 120 viên
  • Hàm lượng: 800mg/viên
  • Thành phần chủ đạo:Grass-Fed Liver (bovine)
  • Date: 12/2023 (lưu ý, đây là sản phẩm từ gan bò tự nhiên nên date sẽ ngắn không dài như những sản phẩm khác)
Grass-Fed Beef Liver Maxlife Naturals 120 viên
Grass-Fed Beef Liver Maxlife Naturals 120 viên

350.000