Citrus Bergamot 500mg 120 viên (FREESHIP)

800.000

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên (vegetarian capsules)
  • Số viên: 120 viên
  • Hàm lượng: 500mg
  • Thành phần chủ đạo: Citrus Bergamot Extract (Fruit) (Standardized to a Minimum of 40% Polyphenolic Flavanones)
citrus bergamot longlifenutri
Citrus Bergamot 500mg 120 viên (FREESHIP)

800.000