Nutricost Alpha Lipoic Acid 600mg

350.000500.000

Có thể có nắp màu xanh hoặc trắng

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên (capsules)
  • Số viên: 60 viên – 120 viên
  • Hàm lượng: 300mg/viên
  • Thành phần chủ đạo: Alpha Lipoic Acid
Xóa
Nutricost Alpha Lipoic Acid 600mg