Nutricost 5-HTP 100mg 240 viên

500.000

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên (capsules)
  • Số viên: 240 viên
  • Hàm lượng: 100mg
  • Thành phần chủ đạo: 5-HTP
  • Hỗ trợ sản xuất serotonin, chất điều chỉnh tâm trạng và là tiền thân của melatonin
nutricost 5-htp
Nutricost 5-HTP 100mg 240 viên

500.000