Doctor’s Best-High Absorption Magnesium 100mg 120 viên

350.000

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên (veggie caps)
  • Số viên: 120 viên
  • Hàm lượng: 105mg
  • Thành phần chủ đạo: Magnesium lysinate Glycinate chelate
Doctor's Best-High Absorption Magnesium
Doctor’s Best-High Absorption Magnesium 100mg 120 viên

350.000