Bronson DIM with BioPerine® 200 mg 60 viên

500.000

  • Hình thức sản phẩm: dạng viên (vegetarian capsule)
  • Số lần dùng: 60
  • Hàm lượng: 200mg
  • Thành phần chủ đạo: DIM (Diindolymethane)
bronson dim
Bronson DIM with BioPerine® 200 mg 60 viên

500.000