Applied Nutrition Vegan-Pro 2.1kg 70 lần dùng

1.400.000

Vegan-Pro là hỗn hợp Vegan Protein hoàn hảo kết hợp Soya Protein Isolate, Pea Protein Isolate, Brown Rice Protein và Hemp Protein để cung cấp chất lượng cao. Vegan Protein với đầy đủ các Axit Amino thiết yếu và hơn 24g Protein mỗi serving.

Dành cho người ăn chay.

Xóa
Vegan pro
Applied Nutrition Vegan-Pro 2.1kg 70 lần dùng