Maxlife GlucoVantage – Super Berberine (DihydroBerberine) with Ceylon Cinnamon

550.000

  • Hình thức sản phẩm: dạng viên (capsules)
  • Số viên: 60 viên
  • Thành phần chủ đạo: Dihydroberberine và Ceylon Cinnamon
Maxlife GlucoVantage - Super Berberine (DihydroBerberine) with Ceylon Cinnamon
Maxlife GlucoVantage – Super Berberine (DihydroBerberine) with Ceylon Cinnamon

550.000