Swanson Vitamin B12 500mcg

250.000350.000

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên (capsules)
  • Số viên: 100 & 250 viên
  • Hàm lượng: 500mcg
  • Thành phần chủ đạo: Vitamin B12
Xóa
vitamin b12 swanson
Swanson Vitamin B12 500mcg