Nutricost Vitamin B Complex 120 viên

350.000

  • Hình thức sản phẩm: Dạng viên (capsules)
  • Số viên: 120 viên
  • Hàm lượng: 460mg Vitamin B Complex mỗi viên
  • Thành phần chủ đạo: Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7 (Biotin), B9 (Axit Folic), B12 và C
Nutricost Vitamin B Complex
Nutricost Vitamin B Complex 120 viên

350.000