Labrada Muscle Mass Gainer 12lbs 5.4Kg

1.650.000

Muscle Mass Gainer hỗ trợ tăng cân nhanh, tăng cơ nạc cho người gầy, người khó tăng cân, tập thể hình GYM cần tăng cơ buking, năng lượng, calo protein cao

muscle mass
Labrada Muscle Mass Gainer 12lbs 5.4Kg

1.650.000